Heey

Huisstijl

Christelijk Lyceum Veenendaal

 
Een duidelijk geheel door consequent voortzetten van de huisstijl.
 

> Heey

Voor kinderen in groep 8 van de basisschool, met teksten en tips van en door de huidige brugklassers.
 

> ouderfolder en eXtra

Informatiebrochures voor toekomstige leerlingen en ouders.
 

> schoolgids

Informatie over de dagelijkse gang van zaken voor leerlingen en ouders.
 

> zorgkaarten

Mogelijkheden voor begeleiding van leerlingen. Een versie voor leerlingen en voor docenten.
 

> voorkant en certificaat

Naar wens in te vullen.
 
Fotografie René Goossen en CLV

ouderfolder en eXtra

schoolgids

zorgkaarten

 

voorkant rapport

certificaat

TOP

Vormgeving voor on- en offline toepassingen

contact